od 1997 roku dostarczamy
włókna stalowe
STEELBET

Jesteśmy firmą zajmująca się sprzedażą włókien stalowych steelbet stosowanych jako zbrojenie rozproszone w betonie. Działalność rozpoczęliśmy w 1997 r. stopniowo rozszerzając zarówno asortyment oferowanych wyrobów jak i krąg odbiorców.

Włókna stalowe STEELBET do zbrojenia betonu (ang. steel fibre , niem. stahlfaser) są krótkimi odcinkami odpowiednio wyprofilowanego drutu, które dodaje się do mieszanki betonowej w celu poprawy właściwości konstrukcji betonowych. Głównie używa się ich w betonach przeznaczonych do wykonywania posadzek przemysłowych i prefabrykatach.

Firma

Adres

ul. Dolnych Wałów 1
44-100 Gliwice

Telefon

607-247-133
607-346-427

E-mail

biuro@dmv.pl

Fibrobeton

Beton wzmocniony włóknami

Zastosowanie włókien wzmacnia beton powodując wyraźną poprawę wszystkich cech wytrzymałościowych betonu.

Fibrobeton lub inaczej SFRC (steel fibre reinforced concrete) uzyskuje się poprzez dodanie do betonu określonej ilości i odpowiedniego rodzaju włókien stalowych.

Fibrobeton wyróżnia się bardzo dużym wzrostem odporności na udary, obciążenia statyczne i dynamiczne. Zasadniczą cechą betonu z dodatkiem włókien stalowych jest wzrost odporności betonu na powstawanie spękań.

Dzięki wyeliminowaniu tradycyjnego zbrojenia siatką z prętów stalowych zmniejsza się pracochłonność inwestycji, co niesie określone oszczędności na materiale i robociźnie. Dużą zaletą jest możliwość stosowania wszystkich konwencjonalnych metod dostarczania mieszanek betonowych na miejsca budowy. Włókna stalowe można mieszać z masą betonową zarówno w zakładach betoniarskich jak i w betonowozach na miejscu budowy, co pozwala na bardziej elastyczne planowanie robót wpływając, oczywiście, pozytywnie na koszty inwestycji. Beton zbrojony włóknami STEELBET może być wylewany w cieńszych warstwach niż beton zbrojony tradycyjnie, co sprawia, że jest to znakomity materiał do naprawy uszkodzonych posadzek i innych nawierzchni.

Rodzaje włókien stalowych steelbet oraz podstawowe parametry techniczne

oznaczenie
parametr
steelbet
50/0.65
steelbet
50/0.75
steelbet
50/0.8
steelbet
50/1.0
steelbet
30/0.5
d [mm]0.650.750.81.00.5
L [mm]5050505030
l [mm]44443
h [mm]≥ 3≥ 3≥ 3≥ 3≥ 2
smukłość [λ]776762.55060
rodzaj materiałudrut stalowy o przekroju okrągłym z stali niestopowej zgodnie z DIN EN 10016-2
wytrzymałość na zerwanieRmmin = 1100 MPa
dokument odniesieniaPN-EN 14889-1

Steelbet

Pakowanie

Zabezpieczenie

Zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi za pomocą folii termokurczliwej. Solidność opakowania gwarantuje możliwość dłuższego magazynowania na węzłach betoniarskich bez ryzyka korozji włókien.

Włókna stalowe pakowane są w pudła kartonowe o wadze:

  • 25 kg – włókna steelbet typ 50/1.0
  • 20 kg – włókna steelbet typ 50/0.8, typ 50/0,75 i typ 30/0,5
  • 15 kg – włókna steelbet typ 50/0.65

Opakowania posiadają niezbędne oznakowanie zawierające nazwę wyrobu wraz z wskazaniem dokumentu dopuszczającego włókna steelbet do obrotu zgodne z ustawa o wyrobach budowlanych.

Włókna dostarczane są w opakowaniach zbiorczych:

  • 1250 kg – włókna steelbet typ 50/1.0
  • 1000 kg - włókna steelbet typ 50/0.8, typ 50/0,75 i typ 30/0,5
  • 900 kg – włókna steelbet typ 50/0.65
PN-EN 14889-1Włókna do betonu - część pierwsza: Włókna stalowe - definicje, wymagania i zgodność
PN-EN 10204Wyroby metalowe - rodzaje dokumentów kontroli

Normy

Normy związane